Bize Ulaşın
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda toplam 7 tane olmak üzere destek, prim ve teşvikler yer almaktadır.

  İşletmeniz Bu Teşvikten Yararlanıyormu ? Kaçırdığınız Ve Yararlanamadığınız Teşvikler Var Mıdır ?

  https://personeltesvik.neprotech.com/app/register.aspx

  linktene Tıklyarak Oluşturacağınız Demo Hesapla Hemen Kontrol Edin. 


      1)Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

Başlangıç Tarihi 01.01.2018 - Bitiş Tarihi: hala devam etmektedir.

 • AÇIKLAMA

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden %5’lik kısmına isabet eden tutar kadar Hazine tarafından karşılanmaktadır.   
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;                                                                               

 • Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süre içerisinde teslim edilmelidir
 • İşverenlerin borçlarının bulunmaması gerekir. Yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş borç bu alana dâhil değildir.
 • 5335 sayılı kanunun 30. Maddesinin ikinci fıkrası alanına giren kurum ve kuruluşlar yararlanamamaktadır.
 • 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun 3.maddesi olarak hizmet alım ve yapım işlerinden olması halinde ve ihale konusu iş döneminde yararlanamazlar.
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı ve sahte sigorta bildiriminde bulunulmamalıdır.


  2) YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILAR İÇİN UYGULANAN 5 PUAN İNDİRİM Başlangıç tarihi 01.6.2013 – Bitiş Tarihi: devam ediyor.
  • AÇIKLAMA

  Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak amacıyla yurt içinden götürülen veya gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim doğrultusunda, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden miktar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.                       

 • TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;

  • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süreçte verilmiş olması,
  • Herhangi ceza borç olmaması varsa yapılandırma ve taksitlendirme ile düzenli ödüyor olması,
  • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca veya uluslararası anlaşmalara dayandırılarak alım ve yapım işlerinden olmaması,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması veyahut sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekir.
  • Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren hissesinin GSS payından 5 puanlık indirim uygulanmaktadır.

  3) İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM
  Başlangıç tarihi 01.01.2013,Bitiş tarihi 31.12.20212’dir.

  • AÇIKLAMA

   51 il ve Bozcaada Gökçeada ilçelerinde etkinlik gösteren özel sektör işverenler için öncelikle brüt asgari ücret üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim uygulanmaktadır. PEK(prime esas kazanç)alt sınırında olan kazançlar üstünden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;

  • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süreçte verilmiş olması,
  • Herhangi ceza borç olmaması varsa yapılandırma ve taksitlendirme ile düzenli ödüyor olması,
  • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında ve uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekir
  • 5 puanlık indirim PEK üzerinden, İlave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.


   4)  4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİKİ
   Başlangıç 1.10.2016 Bitiş Tarihi: devam ediyor.

   • AÇIKLAMA: İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının bendi kapsamındaki sigortalıların Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üstünden 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.


   TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;

   • Primlerinin yasal süreçte ödenmesi
   • Herhangi gecikmiş borç ceza bulunmaması, borç veyahut ceza varsa yapılandırma ve taksitlendirme ile devam etmesi gerekir.


  5)  GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

  Başlama tarihi: 01.06.2018 Bitiş Tarihi: devam ediyor.

  • AÇIKLAMA

   18-29 yaş aralığı içerisinde olan kişilerin ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82. Madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hazineden karşılanır. 

 • TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;

  • 18 yaşını geçmiş veya doldurmuş ve 29 yaş aralığında olup ilk defa iş yeri açan gerçek kişilerden olması gerekmektedir.
  • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında yalnız bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

   

  6)  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK
  Başlangıç Tarihi: 01.10.2009 Bitiş Tarihi: devam ediyor.

  • AÇIKLAMA

   Çalışan kişi başına düşen milli gelir ve sosyoekonomik düzeyine dikkate alınarak belirlenen illerde işveren hisseleriyle birlikte sigortalı hisselerin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi bakanlığı bütçesinden karşılanır.
  BU TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN;

  • Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalıdır.
  • Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç) gerekir.
  • 6183 Kanunun 22/A maddesindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamalıdır.
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süreçte verilmiş olmalıdır.
  • Herhangi ceza borç olmaması varsa yapılandırma ve taksitlendirme ile düzenli ödüyor olması gerekmektedir.

  7)  ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ                                                 
  Başlama Tarihi:01.01.2021 – Bitiş Tarihi: 31.12.2021

  • AÇIKLAMA

   Bu maddede şartları sağlayan işyerleri bildirilen sigortalı çalışanlara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 2,50 TL Türk parası çarpımının sonucu olan tutar, işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden hesabına geçirilir. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır.

  TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
  ;

  2021 yılında ilk kez tescil edilen işverenlerin işyerleri ve 2020 yılında prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesinde 294 TL ve linyit taş kömür ocaklarında çalışanlarının 392 TL’nin altında olan sigortalı çalışanlar yararlanacaktır. Bu işyerleri APHB’ni( aylık prim hizmet belgeleri)/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

  • Primlerini yasal süreç içerisinde ödemesi, kuruma borcunun bulunmaması,
  • Kayıt dışı sigortalı çalışanın bulunmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

   

Destek çağrısı yap.
Öğrenmek istiyorum!
Eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.
Uzman birine ihtiyacım var!
Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.
Satın almak istiyorum!
Not bırakın, sizi arayalım.
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?