Bize Ulaşın


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 6 adet olmak üzere prim, destek ve teşvikler bulunmaktadır. Bunlarda 3 kanun 2021 yılında devamlılığını sürdürmektedir. 

Bu teşviklerden yararlanabileceğinizi öğrenmek ve geçmişinize dönük teşvik kayıplarını öğrenmek istiyorsanız

https://personeltesvik.neprotech.com/app/register.aspx

linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ
Başlama Tarihi 1.10.2009 - Bitiş Tarihi: devam ediyor.

 • AÇIKLAMA

 Kapsama giren sigortalı kişinin işsizlik ödeneğini kazanmadığı süre boyunca esas prime alt kazanç üstünden hesaplanan, kısa vadeli sigorta primlerinin veya genel sağlık sigortası priminin tamamını kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 • TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;
 • İşyeri yönünden;
 • Sigortalı çalışanın, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • APHB’ni( aylık prim hizmet belgeleri)/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,
 • Primlerini yasal süreç içerisinde ödemesi,
 • Sigortalı Yönünden;
 • 10.2009 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi ile beraber işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının, işsizlik ödeneği almayı kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,
 • Fiilen çalışması gerekir.
 • 5 puanlık indirim ile birlikte uygulanamamaktadır.
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca veya uluslararası anlaşmalara dayandırılarak alım ve yapım işlerinden olmaması,
  NOT: 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası dâhiline giren tüm kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamamaktadır.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
Başlangıç tarihi: 01.01.2018- Bitiş tarihi: 31.12.2022

 • AÇIKLAMA

 01.01.2018- 31.12.2022 tarihleri arasında sigortalı çalışanlar için, imalat veya 2018/11969 maddesi Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bilişim sektöründe etkinlik gösteren işyerleri için; PEK üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesinin primlerin tamamı ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; (asgari brüt maaş) prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri yönünden;

 • İşyerleri APHB’ni( aylık prim hizmet belgeleri)/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,
 • İdari para cezası, prim ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması gerekir.
 • Kayıt dışı bir sigortalı çalıştırmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Sigortalı yönünden;

 • 01.2018 - 31.12.2022 tarihleri kapsamında işe alınmış olması,
 • Türkiye iş kurumuna kayıtlı işsiz olması
 • İşe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin kurumumuza verilen (APHB) aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 kanunun 4/1 –a, b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmaması,
 • Sigortalı çalışanın işe alındığı 1 yıldan önceki takvim yılında kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması          

GENÇ, SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK
Başlama tarihi: 01.03.2011- Bitiş Tarihi: 31.12.2022

 • AÇIKLAMA

Özel sektör işverenlerine, 01.03.2011- 31.12.2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalı çalışanlar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri yönünden;

 • İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Bu işyerleri APHB’ni( aylık prim hizmet belgeleri)/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,
 • Primlerini yasal süreç içerisinde ödemesi, kuruma borcunun bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunmaması şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Sigortalı yönünden;

 • 03.2011 -31.12.2022 tarihleri kapsamında işe alınmış olması
 • Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması durumunda 24-56.ay arasında destek verilmektedir.
 • İşe alındığı tarihten önceki 6 ay işsiz olması
 • Fiilen çalışması
 • İşe başladığı tarihten önceki 6 ay aylık prim hizmet belgelerine kayıtlı olması
 • Erkek sigortalı çalışanın 18 ile 29 yaş arasında olması durumunda 24- 56 ay aralarında; 29 yaşından büyük olması halinde 6-24 ay aralarında destek verilmektedir.

NOT: 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara dayandırılarak alım ve yapım işi yapan işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz. Ayrıca 5335 sayılı kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamamaktadır.

 

                                                

Destek çağrısı yap.
Öğrenmek istiyorum!
Eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.
Uzman birine ihtiyacım var!
Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.
Satın almak istiyorum!
Not bırakın, sizi arayalım.
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?