Bize Ulaşın

CRM Nedir?

CRM, müşteri ilişkilerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek adına stratejik ve teknolojik araçların kullanılmasını ifade eder. Müşteri ilişkilerinin güçlendirilirken verimliliğin de arttırılması amacıyla tercih edilen CRM, organizasyon için kusursuz sonuçlar sunar. Customer Relationship Management olarak bilinen kavramın baş harflerinden ortaya çıkan CRM kavramı Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramına denk gelir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşteriler ve kurum arasındaki ilişkinin satış öncesi ve sonrasını kapsayan her aşamasını konu alır. Bir süreç anlamına da gelen Müşteri İlişkileri Yönetimi, CRM programları vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu programlarda pazarlama, satış ve diğer bütün işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

CRM’in Açılımı Nedir?

Türkçede Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak bilinen CRM, ilişkinin başladığı andan son ana kadar süren bütün aşamaları ifade eder. Genellikle iş dünyasında kullanılan CRM’i özel kılan hususlardan bir tanesi de rekabet ortamına ayak uydurmaya çalışmaktır. Farklı pazarlarda faaliyetlerini sürdüren rakiplerin Pazar hakimiyetini kontrol altına almak adına değerlidir. CRM’in rekabet ortamında öne geçmek için kullanıldığı bilinirken kurumsallaşma süreçlerinde de önemli bir yere sahiptir. Analiz, kayıt, müşteriyle iletişim, üretim ve hizmet maliyetlerinin düşmesi gibi çok yönlü süreçlere CRM aracılığıyla cevap vermek muhtemeldir.

Yeni müşteri kazanım maliyetleri üzerine gerçekleştirilen araştırmalara bakıldığında müşterileri elde tutma maliyetinin 5 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede gerçekleşen cironun çok büyük bir kısmının mevcut ve sadık müşterilerle gerçekleşmesi CRM çözümlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarır. Mevcut müşterileri elde tutarak cironun sürdürülebilirliğini sağlamak adına doğru yöntemler kullanılması çok çok değerlidir.

CRM’in en büyük hedefi olan mevcut müşterilerin elde tutulması ve kazancın maksimize edilmesi başarıyı da beraberinde getirir. Bu nedenle de Müşteri İlişkileri Yönetimi konusunda öncü bir yaklaşım benimsenmesi önemlidir. 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)’in Amaçları Nelerdir?

CRM, bir organizasyonun güçlü olmasını sağlayan en önemli faktörler arasındadır. Bu çerçevede müşterilerin ve organizasyonun arasındaki sağlıklı ilişkiyi sürdürmek adına aşağıdaki amaçlar çerçevesinde CRM kullanımı gerçekleşir.

 • Müşteri ilişkilerinin sağlıklı temeller üzerine oturtulması,
 • Müşterinin memnuniyetinin sağlanması,
 • Yeni müşteriler kazanılması,
 • Sadık müşteriler yaratılması,
 • Organizasyon içerisindeki birlikteliğin sağlanması ve iş verimliliğinin arttırılması,
 • Pazarlama faaliyetlerinde organizasyonun sağlanması,
 • Müşteri ve potansiyel müşterilerin bölümlendirilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin depolanacağı bir veri tabanı oluşturulması,
 • Her bir müşteri için farklı yaklaşımların benimsenmesi,
 • Satış faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi,
 • Satış süreçlerinde ortaya çıkan fırsatların takip edilerek kullanılmasının sağlanması,
 • Teklif hazırlama ve takip süreçlerinin kolaylaştırılması,
 • Kişiselleştirilmiş teklifler oluşturulması,
 • İşletme ve müşteri arasındaki bağlantı noktalarının tespit edilmesi,
 • Sürekli veri girişinin sağlanması,
 • Otomatik veri girişleri ile iş süreçlerinin devam ettirilmesi,
 • Olası sorunlara etkin çözümlerin geliştirilmesi,
 • Müşteri taleplerine hızlı ve etkin çözümler sunulması,
 • Ayrıntılı raporlama ile performans ölçümünün sağlanması,
 • Verimlilik ve karlılığın sağlanması.

Neprotech olarak sunduğumuz CRM çözümleri çerçevesinde tüm bu amaçlara uygun çözümler sağlıyoruz. CRM programlarının kullanışlı ve pratik bir yapıya sahip olmasını sağlarken işlevselliği de ön planda tutuyoruz.

CRM Sistemi Ne Anlama Gelir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi olan CRM en temel anlamıyla müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, müşteri istek ve taleplerine uygun bir şekilde satın alma davranışlarının değerlendirilmesi ve başarının maksimum seviyeye ulaşması açısından önemlidir. CRM sistemleri ile potansiyel müşterilerin tanınması ve bu müşterilerle iletişim kurulması arzu edilmektedir. Bir veri toplama aracı olarak da kabul edilebilecek olan bu sistemler sayesinde sadık müşteri sayısının ciddi manada arttırılması mümkündür. Bu da nihai olarak kârlılığı arttırmayı sağlayacak bir durumdur.

CRM programları vasıtasıyla veri toplama süreçleri otomatik olurken iş yükünden kurtulmak ve süreci başarıyla yönetmek de mümkün olur. Satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri gibi departmanların iş yükü azalır. Bu çerçevede işletmenin verimliliği çok ciddi seviyelere ulaşır.

Etkili Bir CRM Stratejisi Neden Önemlidir?

Stratejik kararlar almak ve planlamalar yapmak pek çok anlamda işletmelere katkı sağlayacak bir çözümdür. Bu noktada iş süreçlerinin müşteri beklentilerine tam anlamıyla cevap vermesi adına planlamanın titizlikle gerçekleştirilmesi şarttır. Sadece bir satış programı olmayan CRM sistemleri aynı zamanda organizasyon yapısını inşa etme noktasında da önemlidir. Bu çerçevede bir strateji oluşturulurken aşağıda sıralanan çözümlerin dikkatle incelenmesi gerekir.

CRM Sistemleri Tüm Çalışanları Kapsamalıdır

Şirketin kendine ait bir hafızasının oluşturulabilmesi amacıyla en önemli faktörlerden bir tanesi de her departmanın kendine has veri erişim süreçlerine sahip olmasıdır. Bu çerçevede sağlıklı iletişimi teşkil etmek ve başarıya ulaşmak adına hassas adımlar atılması şarttır. Hedef kitlenin istek ve beklentilerine uygun bir kurumsal değişim ön plana çıkmalıdır. CRM ile birlikte müşteri odaklı bir yaklaşım benimsenmesi ve planlı bir geçiş sürecine imza atılması arzu edilmektedir. Bu noktada CRM çok stratejik bir role sahip olur.

CRM Sistemlerine Adaptasyonda Eğitim Önemli

Personelin CRM sistemlerine adaptasyonu için eğitimlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede daha başarılı sonuçlar ve kaliteli çözümler elde edilmektedir.

Müşteri Deneyimi (Customer Experience – CX) Nedir?

Customer Experience Türkçede Müşteri Deneyimi olarak bilinen bir kavramdır. İşletmelerin müşterileriyle sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri açısından en önemli şey Customer Experience ile alakalı kusursuz bir stratejidir. Bu nedenle de müşteri sadakatini arttırmak ve piyasa koşullarında varlığını sürdürmek adına deneyimi iyileştirmek şarttır. Müşteri ilişkilerinin iyi yönetilmesi başarının da doğrudan gelmesi anlamını taşır. Bu nedenle de müşteri deneyimini arttırmak adına CRM uygulamalarına başvurmak değerlidir.

CRM Aracılığıyla Başarıya Ulaşmak

CRM aracılığıyla başarıya ulaşmanın 2 yöntemi vardır. Bu çerçevede işletmeler bahse konu yöntemleri tercih ederek sonuç odaklı bir yaklaşım benimseyebilirler.

Doğru Hedef Kitleye Odaklanma

CRM sistemleri ile en doğru pazarlama araçlarını kullanmanın satış ve pazarlamada avantaj sağlayacağı açık. Üstelik analiz ve izleme süreçlerinin de kontrol altına alınabiliyor olması CRM ile doğru yolda ilerlemek adına oldukça önemlidir.

Başarı Hedefli ve Güven Temelli İlişkiler Kurma

CRM, müşterilerinizle başarı odaklı ve güvenilir ilişkilere kapı aralar. Müşterilerin önemsediği konular tespit edilerek CRM ile kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede hem verilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi hem de müşterilere özel kampanyaların gerçekleştirilmesi mümkündür.

Yeni Müşterilere Özel Promosyonlar

Şirket başarısını sağlamanın en önemli yollarından bir tanesi de yeni müşteriler kazanmaktır. Fakat yeni müşteriler bulurken ürünlerinizin cezbedici olması adına zaman zaman indirim ve promosyonlar yapmanız gerekmektedir. Bu aşamada mevcut müşterilerinizle yaptığınız satışlar sonrasında elde edeceğiniz kazançtan yeni müşterilere yönelik kampanyaların giderlerini çıkarabilirsiniz. Üstelik CRM kullanarak satış ve çapraz satış fırsatlarından da yararlanabilirsiniz.

CRM Sayesinde Personel Verimliliğini Sağlayın

Teknolojiyi kullanmak sadece iş yükünü azaltmaz aynı zamanda verimliliğin de ciddi boyutlara ulaşmasına kapı aralar. Bu kapsamda CRM, personelin verimliliğinde ciddi bir çözüm sunmayı başarır. Böylelikle müşteriye daha fazla zaman ayırmak ve kalite odaklı bir sürece imza atmak mümkün olur.

CRM ile Kişiselleştirilmiş Hizmetler Sunun

Satış sonrası hizmetler, müşterilerin memnuniyetini sağlayan en önemli faktörler arasındadır. CRM ile hizmetlerin daha kolay erişilebilir olması sağlanırken müşteriye özel çözümler sunulması da hedeflenmektedir.

Mevcut Müşterileri Rakip Firmaya Kaptırmayın

Verilerin tek bir noktadan yönetilmesinin riskleri azalttığı ve raporlamada farklı çözümler sağladığı bir gerçek! Bu gerçeği kullanarak yeni fırsatlar yakalayabileceğinizi bilmelisiniz. Müşteri geçmişine odaklanarak daha başarılı kampanyalarla satın alma süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz. Böylelikle daha fazla satış ve kârlılık elde edebilirsiniz.

Bulut CRM Kullanmanın Avantajları

CRM konusunda yazılım ve çözüm üretirken beklentilerinize en iyi şekilde cevap veriyoruz. Bu kapsamda müşterilerinizle alakalı süreçleri istediğiniz anda, yerde ve araçla kontrol etmeniz mümkündür. Zaman ve maliyet tasarrufu verimliliği zirveye çıkarır.

Bulut CRM Kurulumu Nasıldır?

CRM kurulum süreci genel anlamda kolay ve hızlıdır. Bu çerçevede verimliliği de beraberinde getirir. On-Premise CRM olarak bilinen yerinde kurulum çözümleri maliyet açısından Bulut CRM sistemlerine göre daha pahalıdır. Üstelik Bulut CRM sistemlerinde herhangi bir teknolojik bilgi birikimine ya da IT ekibine de ihtiyaç yoktur.

Bulut CRM Yedeklemesi Nasıldır?

Size sunduğumuz özel çözümlerle Bulut CRM ayrıcalıklarını fazlasıyla yaşayabilirsiniz. Yedekleme süreçlerinin otomatik gerçekleştirildiği bu sistemlerde ücretlendirme aylıktır. Ancak On-Premise CRM tek seferlik bir ücrete tabidir. Bulut CRM çözümlerinde yıllık bakım ve güncelleme ücretleri bulunmazken On-Premise CRM için bu ücretler söz konusudur. Üstelik donanım ve enerji ihtiyacı da On-Premise CRM’de çok daha fazladır.

Ürün Talep Formu
Destek çağrısı yap.
Öğrenmek istiyorum!
Eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.
Uzman birine ihtiyacım var!
Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.
Satın almak istiyorum!
Not bırakın, sizi arayalım.
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?