Bize Ulaşın
Sgk Teşvik Hizmetleri, Sgk Teşvik Danışmanlığı
Sgk Teşvik Hizmetleri, Sgk Teşvik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) özel sektördeki istihdamı artırmak ve işsizliğin önüne geçmek için işverene destek amaçlı uyguladığı uygulamaların toplamı SGK Teşvik primleri olarak bilinir.

SGK Teşvik Nedir?

Temel amacı işsizliğin önüne geçmek ve işverenin daha fazla istihdam sağlaması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan teşviklerin tamamı SGK teşvik uygulaması dahilindedir.

2022 yılında 18 farklı SGK teşvik uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar şunlardır:

 • Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi
 • İlave 6 Puanlık İndirim, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 • Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Primler
 • Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki
 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Teşvikler
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması
 • İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • İlave İstihdam Teşviki 
 • 4447 Sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki
 • Asgari Ücret Desteği
 • Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği
 • Teşviklerden Yasaklama Uygulaması
 • Potansiyel Teşvik Sorgulama

Söz konusu bu 18 SGK teşvik uygulamasını detaylı bir şekilde bilmek hem işveren için hem de çalışan için belli hakların korunması konusunda büyük önem arz eder. Bu yüzden  her bir SGK teşvik uygulamasını daha detaylı bir şekilde tanıtalım.

SGK Teşvikleri 2022

2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu başta sigorta primleri olmak üzere toplamda 18 farklı teşvik programı ile ekonomideki istihdam sayısını artırmayı ve işsizlik sayısını düşürmeyi amaçlamıştır. Bu 18 teşvik uygulamasının hangi şartlar dahilinde geçerli olduğu ve hangi kanun maddeleri ile yürürlükte olduğunu bilmek birçok olası sorunu ortadan kaldırdığı gibi hem çalışanın hem de işverenin haklarının korunmasında önemli rol oynamaktadır. Yazımızın bu bölümünde 2022 SGK Teşviklerini daha detaylı anlatıyoruz.

Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

Bu teşvik primi sayesinde özel sektör işverenleri çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin (%11) beş puanlık kısmına tekabül eden tutar kadar indirimden faydalanabildikleri teşvik programıdır. Yasal dayanağı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi olan bu teşvikten faydalanmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Bu şartlar;

- Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, 

- Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,
- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması durumlarıdır.

Bu şartlara sahip işverenler teşvikten faydalanmak için kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır.

Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

Bu destek kapsamı 25/5/2021 -  30/06/2022  arasında kredi kullanan işverenlerin faydalanabileceği bir destek paketidir. Kredi faiz veya kar payı desteği ilgili kanun maddesinde şu şekilde geçmektedir:

4447 sayılı Kanunun Geçici 31 inci maddesine göre 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle ödenen ve prime esas kazanç alt sınır üzerinden işverenlere sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimler düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/5/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.

İlave 6 Puanlık İndirim

Bu teşvik türü Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen il ve ilçelerdeki işyerlerine destek olma amacıyla uygulanan teşviklerden bir tanesidir. Teşvikten faydalanmak için en önemli şart Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yerlerde bir işyerine sahip olmaktır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanan bu uygulama için aranan diğer şartlar ise Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi, İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması, e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması ve kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamasıdır. Bu şartları yerine getiren işverenler için kuruma başvuruya gerek kalmadan teşvikten faydalanabilirler.

SGK Teşvik Sorgulama

SGK Teşvik primlerinden faydalanabilmek için teşvik prim türlerine göre hem çalışanda hem de işveren de aranan bazı şartlar söz konusudur. Her iki taraf için de faydalanılmak istenen teşvik türüne göre şartlara sahip olup olmadıklarının sorgulanması gerekir. Farklı teşvikleri farklı şartlar aradıkları için bu sorgulamanın belirli algoritmalar dahilinde tanımlamalar yapılarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu işlem için kullanılacak en etkili ve en kolay yöntem ise SGK teşvik sorgulama programlarıdır.

SGK Teşvik Programı

SGK teşvik primleri aradıkları şartlar bakımından birbirlerinden farklı maddelere sahiplerdir. Bir de teşvik uygulamalarının sayısının çok olması nedeniyle ortaya yüzlerce kriterin bir arada olması gereken bir bilgi havuzuna ihtiyaç duyulur. SGK Teşvik Programımız sayesinde bu bilgi havuzu içinde filtrelemeler yaparak hem çalışanların hem de işverenlerin faydalanabilecekleri SGK teşvik prim uygulamalarını kolaylıkla ulaşılabilir. Basit bir arayüze sahip olan program sayesinde kısa sürede size en uygun teşvik uygulamalarını görmek sadece saniyeler alır.

SGK İşveren Teşvik

SGK Teşvik Programı işverenlerin SGK tarafından sağlanan imkanlardan en etkili şekilde faydalanmanın yollarından bir tanesidir. SGK Teşvik Programımız sayesinde işverenler kendileri için en uygun teşvik uygulamaları kolaylıkla bularak SGK’ya başvurularını yapabilirler. Böylece başta çalışanların sigorta primleri olmak üzere birçok farklı alanlarda şirket bütçeleri için tasarruf sağlamış olurlar. Sağlanan bu tasarruf sayesinde işverenler yatırımlarına daha fazla bütçe ayırarak sürdürülebilir bir istihdam politikasını da hem doğrudan hem de dolaylı olarak sağlamış olurlar.

SGK Teşvik Tanımlama

SGK Teşvik tanımlama işlemi yapabilmek için ilk olarak SGK Teşvik sorgulamasının yapılması gerekir. Yapılan sorgulama sonrasında kişiye uygun teşvik uygulamaları görünür. Bu teşvikler arasında seçim yapılarak tanımlama adımına geçilir. Tanımlama işleminden sonra SGK teşvik priminden faydalanmanın ilk adımı atılmış olur.

SGK Prim Teşvikleri

SGK  Prim teşviklerinden faydalanmak için bilinmesi gereken en önemli şey şirketlerin ve kişilerin aranan şartlara sahip olup olmadıklarıdır.  Teşviklerin sayısının ve aranan şartların fazla olması sebebi ile yüzlerce madde arasından kişi ve şirketler kendileri için en uygun teşviki bulmakta zorluk çekerler. Bu durum hem işveren için hem de çalışan için ciddi bir iş gücü anlamına gelebilir. Ancak tüm şartları içinde barındıran ve sahip olduğu filtreleme algoritması sayesinde en uygun teşvik türlerini saniyeler içinde ortaya çıkaran SGK teşvik sorgulama programı ile bu iş sadece birkaç tıkla halledilmektedir.

SGK Teşvik primlerine en doğru şekilde ulaşmak için doğru bilgileri girmek en önemli şarttır. Programın en etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Sorgulama işleminden sonra atılacak adım ise SGK teşvik tanımlama kısmıdır. Bu adımdan sonra uygun teşvik tanımlaması yapılarak teşvikten faydalanmaya başlanır.

Hizmet Talep Formu
Destek çağrısı yap.
Öğrenmek istiyorum!
Eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.
Uzman birine ihtiyacım var!
Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.
Satın almak istiyorum!
Not bırakın, sizi arayalım.
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?