Bize Ulaşın

SGK TEŞVİKLERİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Sigortalı çalışan kişiler ve özel sektör işverenleri yararlanabilmektedir.

Çalışanlar için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalı çalışanlarının işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510 maddesinin /4-a,b,c bentleri uyarınca sigortalılarının bulunmaması gerekir.
 • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması
 • 01.2018 - 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekir.

İşverenler için genel esaslar;

 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süreç içerisinde ödenmesi
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezasıyla bunlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
 • Sigortalı olarak çalıştırdığı kişileri bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı gerekçesiyle herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

A-Kısa çalışma uygulaması olan işverenler yönünden;

 • Özel sektör işverenine ait olması gerekir.
 • Sigortalı çalışanın işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ait alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süreç içerisinde SGK'ya iletilmesi,
 • SGK teşvikinden yararlanabilmesi için işverenin, işyerindeki kısa çalışmayı sona erdirmesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmesi gerekmektedir.
 • 12.2020 tarihini geçmemek kaydıyla nakdi ücret desteğinin sona erdirildiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle işverene teşvik verilecektir.
 • Teşvik miktarı, işverenlerin SGK'ya ödeyeceği tüm primlerini hesaptan düşmesi yoluyla yararlandırılacaktır.

B-Nakdi ücret desteğini uygulaması olan işverenler yönünden;

 • Teşvikten sadece özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.
 • İşverenin 4447 sayılı İşsizlik Sigortalı Kanunu'nun geçici 24. madde uyarınca, 01.07.2020 tarihinden önce nakdi ücret desteği başvurusunun olması gerekmektedir.
 • SGK Teşvik, nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı çalışanlardan dolayı işverenlere sağlanacaktır.
 • Özel sektör işverenin SGK teşvikinden yararlanabilmesi için, işyerindeki nakdi ücret desteği uygulamasını sonlandırması ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmüş olması gerekmektedir.
 • 12.2020 tarihini geçmemek kaydıyla nakdi ücret desteğinin sonlandırıldığı tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle işverene teşvik verilecektir.
 • 5510 sayılı Kanun'un 82. Maddesinde belirlenen brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır ancak, her bir ay için sağlanacak olan teşvik süresi, sigortalının 4447 sayılı Kanun'un Geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.
 • Teşvik miktarı, işverenlerin SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden hesaptan düşülmesi suretiyle yararlandırılacaktır.
Destek çağrısı yap.
Öğrenmek istiyorum!
Eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.
Uzman birine ihtiyacım var!
Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.
Satın almak istiyorum!
Not bırakın, sizi arayalım.
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?